KWS Jethro -syysruis (tai vastaava) Tulossa, kysy tarjous!

KWS Jethro esutaa hybridirukiiden uusinta sukupolvea.

Paino 500 kg
Käyttötarkoitus

Myllykäyttö

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I – II. KWS Jethro soveltuu muiden hybridien tapaan viljelyyn eteläiseen Suomeen, menestyen parhaiten savi-, hiesu- ja hietamailla.

0,00  / pakkaus

KWS Jethro -syysruis

KWS Jethro edustaa hybridirukiiden uusinta sukupolvea. Se on edeltäjiään satoisampi niin Suomen kuin Tanskankin kokeissa ja myös korreltaan vahvempi. Lumihometta ja muita kasvitauteja vastaan se on myös parannus aikaisempaan. PollenplusTM -ominaisuus ehkäisee torajyväongelmia.  Erinomainen, sakoluvultaan korkea myllyruis.

Sato

KWS Jethron satopotentiaali on korkea. Se oli Suomen virallisten lajike­kokeiden (2013–2020) satoisin ruis ensimmäisenä koevuotenaan. Sen hyvä sato perustuu hybridilajikkeiden elin­voimaan. KWS:n uusilla hybri­deillä on täydellisen heteroosin tuoma satolisä, koska lajikkeisiin ei lisätä enää populaatiolajiketta siitepölyn muodostusta lisäävän PollenplusTM –geenin ansiosta.

Korsi

KWS Jethron korsi on muiden hybridien tasoa. Laon­kestävyydeltään KWS Jethro on Suomessa markkinoilla olevien hybridi­rukiiden parhaimmistoa.

Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Mikäli kasvusto on ylitiheä, se lakoontuu herkästi, joten oikeasta kylvömäärästä on huolehdit­tava ja tiheässä kasvustossa lako torjuttava.

Talven- ja taudinkestävyys

KWS Jethron talvenkestävyys on sekä virallisten kokeiden että Borealin omien, myös pohjoisilla koepaikoilla tehtyjen talvenkestokokeiden perusteella hyvä.

KWS Jethro on taudinkestä­vyydeltään parannus aiempiin lajikkeisiin. Rukiin tärkeimmän taudin eli ruskearuosteen kestävyys on erinomainen. On kuitenkin tärkeää seurata tautipaineen kehitystä ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitellaan korkeaa sato­tasoa.

KWS Jethro on ns. PollenplusTM lajike, jolloin sen siitepölyn muodostus on runsaampaa kuin tavanomaisten hybridilajikkeiden ja tämä ehkäisee torajyvää.

Lumihomeen kestä­vyys on ollut tähänastisissa kokeissa hyvä. Hybridilajik­keet versovat kuitenkin syksyllä runsaasti ja erityisen reheville kasvustoille suositellaan siksi lumihometorjuntaa.

Sadon laatu

KWS Jethro on erinomainen myllyruis. Sakoluku oli ensimmäisen vuoden tuloksissa korkeimpien joukossa. Sen hehto­litrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat korkeita.

Käyttötarkoitus

KWS Jethro on erinomainen myllyruis. Sen hehtolitrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat korkeita.

Viljely- ja maalajisuositus

KWS Jethro soveltuu parhaiten viljelyyn eteläiseen Suomeen, menestyen parhaiten savi-, hiesu- ja hietamailla. Hieman pohjoisempanakin lajike voi menestyä, sillä KWS Jethron talvenkestävyyttä on testattu Borealin omissa kokeissa myös pohjoisilla koepaikoilla. Niissä se on saanut hyvät tulokset sekä lumihomeen että muun talvenkeston osalta.

Hybridirukiin menestyksekäs viljely perustuu oikeaan viljelytapaan. Kasvi tuottaa runsaasti versoja ja tähkiä, tähkät ovat suuria ja siemenen koko suuri. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan parhaiten, kun se kylve­tään elokuun aikana. Kylvötiheys on elokuun alkupuolella matalampi (noin 1,5 yksikköä) ja elokuun lopulla korkeampi (noin 2 yksikköä). Jos kylvö venyy syyskuun puolelle kannattaa kylvötiheyttä edelleen lisätä.  Kasvuston sotkemista on syytä välttää, sillä se lisää torajyväriskiä. Ruiskutusurat ovat suositeltavia

Hybridisiemen on uusittava vuosittain. Omaa satoa ei voi käyttää siemenenä.

Lisätiedot

Paino 500 kg
Käyttötarkoitus

Myllykäyttö

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I – II. KWS Jethro soveltuu muiden hybridien tapaan viljelyyn eteläiseen Suomeen, menestyen parhaiten savi-, hiesu- ja hietamailla.

Tilaa tästä

0,00  / pakkaus